Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

              

 

 

Festivalprogram 2023  

 

Kære bridgespiller, kære festivalgæst

Med dette program for Bridgefestival 2023 byder vi samtidig velkommen til en Bridgefestival med en række programmæssige ændringer.

For det første er festivalen forkortet, så den finder sted fra lørdag-lørdag, dog med undtagelse af Bridge/Golf, hvor den første bridgeturnering som altid finder sted fredag aften.

Baggrunden for ændringen er, at hovedbestyrelsen efter en dialog med distrikterne har besluttet at tage DM for åben par ud af festivalen og erstatte turneringen med en ny, som skal afvikles uden for festivalen. Ønsket har været at styrke respekten og interessen for DM for åben par for både elite- og breddespilleren. Ligeledes er beslutningen taget for at imødegå en vigende tilslutning til DM for åben par (i 2022 kun 91 par) og undgå en placering på et tidspunkt i festivalugen, hvor der sker en afmatning.

Det betyder både nye muligheder og dilemmaer for festivalprogrammet og dermed også nogle ændringer for dig som spiller. Programmet er underlagt en række hensyn, som bl.a. indebærer,

  • At den lokalemæssige kapacitet er begrænset af, at tennishallen fortsat er lukket i sommeren 2023. Dette betyder bl.a., at VINOBLE Open igen i år skal spilles i flere lokaler. Hvilke lokaler, der bliver tale om, besluttes, når vi kender det endelige antal hold. Det bemærkes yderligere, at dette også kan have indflydelse på, hvor bronze- og sølvturneringerne spilles i disse to dage.
  • At festivalledelsen lægger vægt på, at turneringerne er spredt så vidt muligt, og at den sidste lørdag bliver attraktiv og runder festivalen af på en god måde.

Vi håber, at du som spiller vil tage godt imod ændringerne, da det for nogle nok vil kræve en stor ”Ja-hat”. Af samme grund vil der efter festivalen være mulighed for at deltage i en evaluering af programmet.

Festivalprogrammet byder på følgende ændringer:

  • DM for mixed par flyttes til den sidste del af festivalen fra torsdag-lørdag.
  • DM for dame- og seniorpar rykkes til første weekend af festivalen.
  • Guldturneringen flyttes til onsdag.

Derimod fastholdes Vinoble mandag til tirsdag, da festivalledelsen har lagt vægt på ikke at genere for mange spilleres planlægning. Der vil også fortsat være tre daglige bronzeturneringer.

Møder mellem breddespilleren og topspilleren
Vi vil gerne programmæssigt gøre det muligt at øge kontakten mellem spillere på forskellige niveauer. Derfor arbejder vi på, at der forud for en eller flere bronzeturneringer vil være mulighed for at høre en topspiller fortælle om sin egen bridgekarriere, op- og nedture og give gode råd til at blive en stærkere bridgespiller. Endvidere arbejder vi på at lave en særlig turnering, hvor vi parrer breddespillere med topspillere. Mere om dette følger.

For nyere bridgespillere og andre ændringer
DM for begyndere afholdes fra 2023 med fri tilmelding. DM for begyndere er for alle DBf-medlemmer, der er begyndt på bridge efter d. 31. juli 2021 (bemærk, at man heller ikke må have fået mesterpoint eller reguleret handicap før denne dato). 

Derudover arbejder vi på at lave en turnering for spillere, som ikke har meget erfaring i at spille turnering. Her begynder vi med en introduktion til turneringsbridgen, så du bliver klædt helt på til at spille turneringer i fremtiden. Så følg med her på siden. :)

Sluttelig er festivalledelsen blevet udvidet og består nu af funktionscheferne samt direktør og klub- og udviklingskonsulenten. 

Vi ser frem til en spændende, sjov og fornyet bridgefestival.

Med venlig hilsen
Festivalledelsen

 

I sidemenuen til venstre kan du læse meget mere om turneringerne og aktiviteterne, der finder sted under Dansk Bridgefestival. Du kan også læse mere om turneringerne/aktiviteterne ved at klikke på den ønskede turnering/aktivitet i programmet. 

Du kan også downloade festivalprogrammet i printer-venlig version (PDF).

Bemærk at vi forholder os retten til løbende at redigere i programmet. Du vil altid kunne se på denne side, hvornår programmet sidst er blevet redigeret.

Programmet er sidst redigeret tirsdag d. 7. marts 2023 omkring at sølvturneringerne torsdag d. 13. juli og fredag d. 14. juli afholdes som IMP. 

 

Dato

Turnering/aktivitet

Lokale

Tilmelding

Fredag d. 7. juli

18.00 - 23.00 Bridge/Golf - bridge Studiet Fri tilmelding  - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 2. juli kl. 24.00
       

Lørdag d. 8. juli

09.00 - 14.00 Bridge/Golf - golf Golfbanen Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 2. juli kl.24.00
13.00 - 22.00 Juniorcamp (gratis for alle under 25 år) SG Huset Tilmelding og/eller mere info 
morten@skolebridge.dk
14.00 Officiel åbning af festivalen Idrætshallen Alle er velkomne
14.00 - 21.30 Danmarksmesterskabet for damepar Idrætshallen Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 2. juli kl. 24.00
14.00 - 21.30 Danmarksmesterskabet for seniorpar Idrætshallen Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 2 juli kl. 24.00
14.30 - 18.00 Bronze parturnering 1 SG Hallen Drop in - bare mød op
18.00 - 23.00 Bridge/Golf - bridge Studiet Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 2. juli kl. 24.00
19.00 - 22.30 Bronze parturnering 2 SG Hallen Drop in - bare mød op
       

Søndag d. 9. juli

09.00 - 14.30 Bridge/Golf - golf Golfbanen Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 2. juli kl. 24.00
09.00 - 16.00 Juniorcamp (gratis for alle under 25 år) SG Huset Tilmelding og/eller mere info 
morten@skolebridge.dk
10.00 - 13.30 Bronze parturnering 3 SG Hallen  Drop in - bare mød op
10.00 - 16.45 Board-a-match - BAM Studiet  Fri tilmelding - tilmeld holdet her
Tilmeldingsfrist d. 7. juli kl. 12.00
10.00 - 17.15 Danmarksmesterskabet for damepar Idrætshallen  Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 2. juli kl. 24.00
10.00 - 17.15 Danmarksmesterskabet for senior par Idrætshallen Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 2. juli kl 24.00
14.30 - 18.00 Bronze parturnering 4 SG Hallen Drop in - bare mød op
19.00 - 22.30 Bronze parturnering 5 SG Hallen Drop in - bare mød op
       

Mandag d. 10. juli

10.00 - 13.30 Bronze parturnering 6 SG Huset Drop in - bare mød op
12.00 - 21.40  VINOBLE Open SG Huset Fri tilmelding - tilmeld dit hold her
Tilmeldingsfrist d. 8. juli kl. 13.00
14.00 - 20.45 Sølv parturnering 1 SG Huset Drop in - bare mød op
14.30 - 18.00 Bronze parturnering 7 SG Huset Drop in - bare mød op
19.00 - 22.30 Bronze parturnering 8 SG Huset Drop in - bare mød op
       

 

Tirsdag d. 11. juli 

10.00 - 13.30 Bronze parturnering 9 SG Huset Drop in - bare mød op
10.00 - 18.00 VINOBLE Open SG Huset Fri tilmelding - tilmeld dit hold her
Tilmeldingsfrist d. 8. juli kl. 13.00
14.00 - 20.45 Sølv parturnering 2 SG Huset Drop in - bare mød op
14.30 - 18.00 Bronze parturnering 10 SG Huset Drop in - bare mød op
19.00 - 22.30  Bridgepartner Bronze parturnering 11 SG Huset Drop in - bare mød op
       

Onsdag d. 12. juli

09.30 - 17.40 Festival-GULD - Guldturnering  Idrætshallen Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 10. juli kl. 13.30
10.00 - 13.30 Bronze parturnering 12 SG Hallen Drop in - bare mød op
14.30 - 18.00 Bronze parturnering 13 SG Hallen Drop in - bare mød op
19.00 - 22.30 Bronze parturnering 14 SG Hallen Drop in - bare mød op
       


 

Torsdag d. 13. juli 

10.00 - 13.30 Bronze parturnering 15 SG Hallen Drop in - bare mød op
10.30 - 17.30 Begynderfestival SG Huset Fri tilmelding - tilmeld dig her 
Tilmeldingsfrist d. 3. juli kl. 12.00 
13.00 - 22.00 Danmarksmesterskabet for mixed par Idærtshallen Via kvalifikation i distrikterne
14.00 - 20.45 Sølv parturnering 3 (IMP) SG Hallen Drop in - bare mød op
14.30 - 18.00 Bronze parturnering 16 SG Hallen Drop in - bare mød op
19.00 - 22.30 Bronze parturnering 17 SG Hallen Drop in - bare mød op
       
 

Fredag d. 14. juli

09.30 - 16.45 Begynderfestival SG Huset Fri tilmelding - tilmeld dig her
Tilmeldingsfrist d. 3. juli kl. 12.00
09.30 - 19.00 Danmarksmesterskabet for mixed par Idrætshallen Via kvalifikation i distrikterne
10.00 - 13.30 Bronze parturnering 18 SG Hallen Drop in - bare mød op
14.00 - 20.45 Sølv parturnering 4 (IMP) SG Hallen Drop in - bare mød op
14.30 - 18.00 Bronze parturnering 19 SG Hallen Drop in - bare mød op
19.00 - 22.30 Bronze parturnering 20  SG Hallen Drop in - bare mød op
       

 

Lørdag d. 15. juli

09.30 - 17.00* Danmarksmesterskabet for mixed par Idrætshallen Vi kvalifikation i distrikterne
10.00 - 11.00 Forberedelse til Begynderfestivalens turnering og
DM for begyndere
Studiet Kun for deltagere i Begynderfestivalen og DM for begyndere
10.15 - 17.00* Sølv parturnering 5 SG Hallen Drop in - bare mød op
10.45 - 14.15 Bronze parturnering 21 (bemærk ændret tidspunkt) SG Hallen Drop in - bare mød op
11.00 - 17.00* Begynderfestivalens turnering Bevægelsen Kun for deltagere i Begynderfestivalen
11.00 - 17.00* Danmarksmesterskabet for begyndere Bevægelsen Fri tilmelding - tilmeld dit par her
Tilmeldingsfrist d. 10. juli kl. 12.00
       
*Fælles præmieoverrækkelse samt afslutning på Dansk Bridgefestival 2023 i Idrætshallen