Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Festivalnyt 2023

 

Opdateret 16. januar 2023

Kære bridgespiller, kære festivalgæst

Med dette program for Bridgefestival 2023 byder vi samtidig velkommen til en Bridgefestival med en række programmæssige ændringer.

For det første er festivalen forkortet, så den finder sted fra lørdag-lørdag, dog med undtagelse af Bridge/Golf, hvor den første bridgeturnering som altid finder sted fredag aften.

Baggrunden for ændringen er, at hovedbestyrelsen efter en dialog med distrikterne har besluttet at tage DM for åben par ud af festivalen og erstatte turneringen med en ny, som skal afvikles uden for festivalen. Ønsket har været at styrke respekten og interessen for DM for åben par for både elite- og breddespilleren. Ligeledes er beslutningen taget for at imødegå en vigende tilslutning til DM for åben par (i 2022 kun 91 par) og undgå en placering på et tidspunkt i festivalugen, hvor der sker en afmatning.

Det betyder både nye muligheder og dilemmaer for festivalprogrammet og dermed også nogle ændringer for dig som spiller. Programmet er underlagt en række hensyn, som bl.a. indebærer,

  • At den lokalemæssige kapacitet er begrænset af, at tennishallen fortsat er lukket i sommeren 2023. Dette betyder bl.a., at VINOBLE Open igen i år skal spilles i flere lokaler. Hvilke lokaler, der bliver tale om, besluttes, når vi kender det endelige antal hold. Det bemærkes yderligere, at dette også kan have indflydelse på, hvor bronze- og sølvturneringerne spilles i disse to dage.
  • At festivalledelsen lægger vægt på, at turneringerne er spredt så vidt muligt, og at den sidste lørdag bliver attraktiv og runder festivalen af på en god måde.

Vi håber, at du som spiller vil tage godt imod ændringerne, da det for nogle nok vil kræve en stor ”Ja-hat”. Af samme grund vil der efter festivalen være mulighed for at deltage i en evaluering af programmet.

Festivalprogrammet byder på følgende ændringer:

  • DM for mixed par flyttes til den sidste del af festivalen fra torsdag-lørdag.
  • DM for dame- og seniorpar rykkes til første weekend af festivalen.
  • Guldturneringen flyttes til onsdag.

Derimod fastholdes Vinoble mandag til tirsdag, da festivalledelsen har lagt vægt på ikke at genere for mange spilleres planlægning. Der vil også fortsat være tre daglige bronzeturneringer.

Møder mellem breddespilleren og topspilleren
Vi vil gerne programmæssigt gøre det muligt at øge kontakten mellem spillere på forskellige niveauer. Derfor arbejder vi på, at der forud for en eller flere bronzeturneringer vil være mulighed for at høre en topspiller fortælle om sin egen bridgekarriere, op- og nedture og give gode råd til at blive en stærkere bridgespiller. Endvidere arbejder vi på at lave en særlig turnering, hvor vi parrer breddespillere med topspillere. Mere om dette følger.

For nyere bridgespillere og andre ændringer
DM for begyndere afholdes fra 2023 med fri tilmelding. DM for begyndere er for alle DBf-medlemmer, der er begyndt på bridge efter d. 31. juli 2021 (bemærk, at man heller ikke må have fået mesterpoint eller reguleret handicap før denne dato). 

Derudover arbejder vi på at lave en turnering for spillere, som ikke har meget erfaring i at spille turnering. Her begynder vi med en introduktion til turneringsbridgen, så du bliver klædt helt på til at spille turneringer i fremtiden. Så følg med her på siden. :)

Sluttelig er festivalledelsen blevet udvidet og består nu af funktionscheferne samt direktør og klub- og udviklingskonsulenten. 

Vi ser frem til en spændende, sjov og fornyet bridgefestival.

Med venlig hilsen
Festivalledelsen

 

 

Opdateret 26. september 2022

Hovedbestyrelsen har besluttet at flytte DM for åben par ud af festivalen og samtidig justere festivalen, således at den går fra lørdag - lørdag (dog med Bridge/Golf startende fredag i uge 27). 

Herved tilgodeses både familieferien og muligheden for at dække overnatningsbehovet med leje af sommerhus fra lørdag - lør­dag.

Dansk Bridgefestival 2023 vil derfor være fra lørdag d. 8. juli til og med lørdag d. 15. juli. 

På festivalen 2023 vil de ellers kendte DM-finaler, VINOBLE Open, guldturneringen, Begynderfestivalen, drop-in turneringerne mv stadig findes, men der kan ske justeringer ift. dagene turneringerne spilles på. 

Hvordan det endelige program vil se ud, kan ses her på hjemmesiden fra mandag d. 16. januar 2023 kl. 12.00.

Du kan læse mere om DM for åben par og beslutningen bag her.