Bridgeforlaget
Intro_Velkommen
Tilmelding
Turneringer_Hold_og_par
Resultater_Stillinger
Overnatning_Tilmelding
Kontakt_Presse
/ Resultater_Stillinger / Deltageroversigter / Tilmeldte VINOBLE Open

Deltagere VINOBLE Open 2015

 

Nr. HOLDSPILLERE NAVN
1  Per Lund Thomsen, Margrethe Rykov, Palle Holm Pedersen, Ejvind Fritzbøger  3 måner og en langhåret
2  Kirsten Marie Nielsen, Hans Christian Nielsen, Lone Ulrik Jørgensen,
 Jens Jørgensen
 Optimisterne
3  Klas Bellander, Gun Bellander, Håkan Andersson, Maggie Holgersson  4Skaene
4  Michael Rübner-Petersen, Henrik Rübner-Petersen, Finn Thunbo
 Christensen, Birgitte Thunbo Christensen
 Team Santos
5  Steen Jacobsen, Pia Knak Jacobsen, Gurli Gøbel, Poul Gøbel  GPS
6  Jørgen Vedel, Ole Plam, Jakob Baden, Ole Stohn  JOK-team 
7  Irene Ougtvig, Annette Melander, Birthe Fogh, Ida Vedel  JOK-suporters
8  John Maagaard, Elsebeth Maagaard, Verner Schou, Kirsten Schou  BK83 EJKV
9  Chris Demant, Henrik Demant, Poul V Hansen, Morten Larsen  Nordfyns Finans BIG
10  Bente Dirksen, Lis Hammann, Tove Giørtz-Carlsen, Henning Feirup  KIT
11  Knud Christensen, Birgit Nissen Lund, Marianne Loldrup, Asger Loldrup  KAMB
12  Kaj Druedal, Ulrik Eberhardt, Anne-Marie Frøhlich, Ole Vinberg Larsen  Team Holte Rød
13  Dennis Krabbe Sørensen, Niels Steinø, Helle Simon Elbro, Torben Sværke  Krabberne
14  Arne Steen Sørensen, Søren Steen Sørensen, Verner Nielsen, Niels
 Lauridsen
 Team Ulfborg
15  Jacob Buus, Henning Mikkelsen, Aase Midholm, Grethe Larsen  Østkyst Hustlers
16  Steen Løvgreen, Hanne Christensen, Svend Pedersen, Bent Sauer  Støvsugerbanden
17  Bent Jakobsen, Jytte Dahl, Knud Breum Sørensen, Steffen Kristensen  På'n igen 
18  Vivi Baun Højland, Søren Westesen, Anita Torlyn, Bo Sigismund  De 2 søde og de 2 andre 
19  Ulrik Dickow, Jørgen Steenfelt, Mogens Jensen, Peter Yde  Fire Spader 
20  Marianne Bank, Andreas Andersen, Dorit Viggo Lybker  Jysk Mix 
21  Jonna Hesselhøj, Kirsten Filtenborg, Sigrun Hagen Jensen, Karen Larsen  Hesselholdet 
22  Jens Pauli G. Nolsøe, Kurt Christensen, Simon Ortmann, Daniel
 Bang-Ortmann 
 4BRUCE
23  Peter Møller Nielsen, Gitte Druedal, Hanne Nielsen, Niels Anker  Peter og ulvene 
24  Ole Kofoed, Leif Hansen, Gerhard Glud, Preben Hansen  Falsters sansfugle
25  John Viggo Nielsen, Annette Bjaaland Andersen, Frits Schledermann,
 Karen Larsson 
 Det går nok 
26  John Hansen, Vibeke Løngreen, Knud E Christensen, Grethe Rønn  Viborg Nyserne
27  Lis Winther Funch, Franziska  Rothenborg, Anne Petersen, Michael Dam  Køgebanden 
28  Christian Hollesen, Dorte Hollesen, Solvad Nielsen, Ole Wagener  Sooldoch 
29  Erik W. Skov-Jensen, Preben Glue, Anne-Marie Hald, Else Marie Henriksen  HOUV-HOUV
30  Michael Hvass Miller, Paw Algren, Asbjørn Borre Rasmussen, Eivind
 Sveinbjørnsson
 Eivinds smukke drenge 
31  Ole Skjøt, Kirsten Skjøt, Marianne Skjøt, Mogens Lind  Skjøt/Lind
32  Bente Mølmann, Bent Mølmann, Tom Poulsen, Poul Erik Langholm  Forza Svendborg
33  Karin Korup, Else Andersen, Harry Nanninga, Erling Kalhøj  KBC
34  Keld Jensen, Chris Pedersen, Jan Foged Pedersen, Thorbjørn
 Thorbjørnsen
 Spredte Evner
35  Preben Mohr, Olof Malmros, Niels Gundesen, Niels Lund  Gentlemanholdet
36  Søren Raben, Pia Raben, Vibeke Jarlstrøm, Svend Jarlstrøm  Svips
37  Jesper Skovsbøl Rasmussen, Tommy Ørts Johnsen, Astrid Dagmar
 Strandbygaard, Kirsten Sørensen
 The young guns and the
 old hotties
38  Poul Bo Madsen, Peter Hven, Torsten Lind Thomsen, Erik Agersnap  Vestjyderne
39  Svend Gosvig, Inger Gosvig, Astrid Holdgaard, Kirsten Jensen  KASI Varde
40  Irma Holst Pedersen, Birthe Hansen, Leif Simonsen, Henning Møller  4-kløver
41  Flemming Poulsen, Georg Norris, Geert Jørgensen, Flemming Dahl, Henrik
 Norman Hansen
 House of cards
42  Niels Jørgen Engel, Bo Svensson, Margit Schrøder, Lisbeth Vinberg Engel  De vilde engle
43  Arne Nørgaard, Peter Molander, Torben Lauritzen, Kirsten Bræstrup  BBC'erne
44  Erling Tange, Dorte Tange, Hanne Sørensen, Poul Have Nielsen  Stikkontrakterne
45  Hans Nielsen, Bodil Nielsen, Lis Svendsen, Benny Svendsen  Væggelusene
46  Søren Fischer, Kirsten Nybroe, Olaf Ries, Anne Marie Schrøder  Play it again
47  Jimmi Brock, Hakon Jørgensen, Peter Sørensen, Bente Sørensen  Hyggespillerne
48  Jens Greisen, Niels Hougaard, Søren Clausen, Jørn Rohde Nielsen  Lyngholm
49  Steen Højlund, Vivi Kobylecki, Peter Kraunsøe, Hella Rahbek  Mixholdet
50  Peter Gallmayer, Mette Koefoed, Vera Petersen, Pete Olsen  Mr. Pete
51  Henning Druedal, Kirsten Struve, Helge Høgsgaard, Lars Kuld  Casa Blanca
52  Jesper Bechsgaard, VLars Ugilt Jensen, Henrik Schmidt, Michael Krefeld  Haps
53  Kirsten Madsen, Tove Grögerchen, Anja Altenburg, Birthe Agersnap  Pigerne
54  Kim Nørgaard Nielsen, Troels Husted, Carsten Horst, Niels P. Rasmussen  Ahornet old stars
55  Lisbeth Smed, Ib Hornbeck, Karen Hornbesk, Helle Velschou-Rasmussen   Skallesmækkerne
56  Jens Erik Pedersen, Dorrit Pedersen, Finn Sinding, Mogens Jensen  7 sans
57  Bjarne Poulsen, Inga Poulsen, Ellen Holmsgaard, Kjeld Skovsen  2.bike
58  Carsten Bernth, Thomas Würtz, Uwe Jens Feddersen, Jesper Debois  CAOS
59  Peter Lilholt, Eva Staal, Bo Blunch, Anni Hallberg  Team Appletown
60  Jørgen Solsig Nielsen, Mona Jensen, Anne-Lise Skjoldemose, Lis Teusch  DK MIX
61  Jacob Røn, Michael Fiorini, Helle Krogh, Kell Krogh, Knut Blakset,
 Jonas Houmøller
 På Kroghen
62  Peter Würtz, Bodil Würtz, Bent Hansen, Birthe Hansen  Birthes bisser
63  Jann Larsen, Jesper Vedkiær, Tyge Fogh, Eva Nørringgaard  Team 50'erne
64  Anton Hansen, Henry Elmholt, Søren Glud Johansen, Kaj Leegaard  Hjejlen
65  Erik Guldhammer, Søren Krab Larsen, Yvonne Berger Larsen, Else Jakobsen  Guldkrabberne
66  Rikke Jørgensen, Søren Jørgensen, Albert Mylius Nielsen, Martin Kolling Jensen  3 konger og 1 dronning
67  Børge Larsen, Claus Bødskov, Ejgild Johansen, Erik Fjord Pedersen  Four Jacks
68  Søren Vinther, Torben Rasmussen, Tove Nørgaard Pedersen, Hanne Hauge  Billund All Stars
69  Jørgen Kaad, Lise Gregers Jensen, Helga Riis, Lars Skytte  De Kaade Skytter
70  Mona Secher Christensen, Inge Jensen, Jacob Secher Ejlertsen, Henning Ejlertsen, Jette Laursen  Kings & Queens
71  Dagny Lundgaard, Carl Erik Møller, Pia Larsen, Jan Petersen  DJ-PC
72  Steffen Yding, Henning Kokborg, Frank Paaskesen, Erik Lund  SHEF
73  Bo Engel Olsen, Casper Klink, Jan Nimb, Jeppe Golshe Knappe  Bo&Co
74  Brian Skjønnemann, Mads Eyde, Signe Buus Thomsen, Emil Buus Thomsen  Signedonnemann
75  Jeppe Juhl, Lone Kiær,  5 Club Partyband
76    
77    
78    
79    
80    
Danmarks Bridgeforbund - T: 4847 5213 - E: dbf@bridge.dk